Your Kink Is OK (YKIOK)

Definicja

Definicja - Co robi Your Kink Is OK (YKIOK)

Istnieją różne warianty katalogu głównego Twojego załamania. Tutaj „Your Kink Is Not My Kink” może następować „i to jest obrzydliwe”, „i to jest nadużycie” i „i to jest niebezpieczne”. Te stwierdzenia powinny być rozpatrywane w kontekście, z uwzględnieniem ich tematu i intencji. Ogólnie rzecz biorąc, te negatywne odmiany mogą zniechęcać do zdrowego stosunku do seksu, a także zachęcać do dyskryminacji i „odmawiania” tych, których upodobania seksualne nie mieszczą się w „normie”.